info@dr.aghajani.ir
021-88780796
قوز قرنیه چشم جیست؟


قوز قرنیه یک بیماری غیرالتهابی است که معمولا قرنیه هر دو چشم را گرفتار می‌کند. در این بیماری قرنیه نازک شده و حالت مخروطی پیدا می‌کند. نازک شدن و تغییر حالت قرنیه از کروی به مخروطی منجر به ایجاد نزدیک بینی و آستیگماتیسم نامنظم و در نتیجه کاهش دید می‌شود.
قوز قرنیه بیماری پیشرونده ای است که معمولا در دوران بلوغ بروز می‌کند. این بیماری ابتدا در یک چشم شروع می‌شود ولی معمولا بعد از مدتی چشم دیگر نیز گرفتار می‌شود هر چند شدت آن در یک چشم با چشم دیگر متفاوت است.

قوز قرنیه بیماری نسبتا شایعی است که در تمام نژادها و در هر دو جنس زن و مرد دیده می‌شود. گفته می‌شود سابقه خانوادگی در 6 تا 10 درصد مبتلایان وجود دارد. البته علت دقیق بروز قوز قرنیه هنوز شناخته نشده است. اما به اعتقاد متخصصان مالیدن محکم چشم گرچه علت قوز قرنیه نیست ولی در روند ایجاد آن می‌تواند موثر باشد، به همین دلیل به بیماران مبتلا به قوز قرنیه توصیه می‌شود که از مالیدن چشم‌های خود پرهیز کنند.

Designed by Gooble Group