info@dr.aghajani.ir
021-88780796
علائم آب مروارید چشم نوزادان چیست؟

اکثر نوزادان به اطراف نگاه می کنند و در سنین 3 تا 4 ماهگی به راحتی اشیای اطراف خود را با چشم دنبال می کنند. اگر احساس می کنید که کودک شما نمی بیند و یا به علائم پاسخ نمی دهد، ممکن است نشانگر این باشد که چیزی اشتباه است.

آب مروارید ممکن است باعث این موارد شود:

مات بودن یا تاری دید
کاهش بینایی
دید دوگانه
چراغ ها بیش از حد روشن به نظر می رسند.
رنگ خاکستری یا سفید ابری در قسمت سیاه چشم
داشتن چشمان قرمز در عکس ها یا گاهی چشم ها در عکس متفاوت است
حرکات سریع چشم 
شما همچنین ممکن است یک منطقه سفید یا خاکستری را در چشم ببینید، اما بسیاری از آب مرواریدها را نمی توان با چشم غیر مسلح دید زیرا آنها در مناطق بسیار دور لنز هستند.

Designed by Gooble Group